I-ťing Kniha proměn, stručný návod

I-ťing online

Kniha jejíž historie sahá až 4 000 let do minulosti, znamená mnohem víc než pouhý prostředek k věštění. Je především knihou moudrosti, která nabízí radu jak se vypořádat s budoucností.

Hlavním prvkem knihy proměn je hexagram. Je to obrazec šesti horizontálních čar, který se čte odspodu nahoru. Obrazce mají jméno, označení a podrobnou interpretaci s obsaženým rozhodnutím.

Věšťba s Knihou proměn probíhá následovně:
K dipozici máme 3 mince stejné hodnoty. Číselná hodnota lícové strany je 3, číselná hodnota rubu je 2. Když mince rozhodíme, sečteme po dopadu bodové hodnoty. Výsledná číslice udává vznik první čáry hexagramu.

Podle bodových hodnot výsledné číslice:

6 proměnná čára jin
7 pevná čára jang
8 pevná čára jin
9 proměnná čára jang

Provedete-li opakovaně 6 vrhů, získáte 6 čar hexagramu, které skládáme od spodu nahoru. Následně zbývá přečíst si jeho význam, pochopit ho a správně vyložit. Pokud se v hexagramu vyskytují proměnné čáry je potřeba vyložit hexagram nejdříve jako by všechny čáry byly pevné a pak se všechny proměnné převedou do jejich protikladů. Tím vytvoříte druhý hexagram. Význam druhého hexagramu pak doplní a modifikuje význam prvního.

S naší Knihou si tento postup ušetříte a poté, co šestkrát "hodíte mincemi", rovnou přečtete význam vzešlých hexagramů.

Nezbývá než zdůraznit nezbytnou podmínku, kterou je naprostá soustředěnost na otázku, jejíž zodpovězení Vás zajímá. Při věštbě se nesmíte věnovat naprosto žádné jiné činnosti.

Vytvoření obrazce se nám může jevit jako nahodilý jev. Skutečností však je, že každý vzniklý obrazec je unikátním a nevyhnutelným produktem chvíle, který odráží otisk budoucnosti tazatele, spojený s jeho minulostí a přítomností.

Na závěr nezbývá než popřát, aby Vám Kniha proměn byla dobrým pomocníkem na cestě životem a pomáhala Vám při správném rozhodnutí v nejrůznějších životních situacích.

(Použitá literatura: Richter Johan, Kapesní I-ťing, Bratislava 1997)

I-ťing online